Wie niet doorleert, staat stil

‘De Zeven Bergen (invloedsferen) van de maatschappij zijn de nieuwe zendingsvelden.’
Dr. Lance Wallnau