School

Doelgroep

Deze school is voor iedereen die verandering en doorbraak wil zien komen in hun invloedsfeer. Verlang je ernaar Gods koninkrijk eindelijk te zien doorbreken in de maatschappij zowel in Nederland als in het buitenland?

KTS is opgericht in de wetenschap dat opwekking lang niet altijd tot blijvende verandering in de maatschappij leidt. Hiervoor zijn nieuwe denkwijzen en nieuwe vaardigheden nodig. KTS is niet alleen bedoeld voor mensen die voor een gemeente, evangelisatie of zendingsbediening zijn geroepen, maar juist ook voor de ruim 97% die bezig zijn thuis en in de maatschappij.

Onderwerpen

 • Koninkrijk van God
 • Ons mandaat
 • Gods plan voor nu en de toekomst
 • Bijbels wereldbeeld
 • Gods visie voor de natiën en het holistische evangelie
 • Zeven bergen strategie
 • Hoe versta je de stem van God?
 • Sociale gerechtigheid
 • Ontdekken van je roeping en bestemming
 • Strategische voorbede
 • Het bovennatuurlijke in je dagelijks leven
 • Economie en financiën
 • Karakterontwikkeling
 • Leiderschapsprincipes

Kenmerken

 • Onderwijs
 • Persoonlijkheidsanalyse en gaven/talenten tests
 • Profetische input
 • Praktische opdrachten
 • Iedere student krijgt begeleiding van een mentor in het toepassen van de lesstof
 • Contact met mensen die al actief functioneren in elk van de invloedsferen

Docenten

 • Peter Briscoe
 • Johny Enlow
 • Jeff Fountain
 • Gerard de Groot
 • Ronald Montijn
 • Martin van der Mooren
 • Arleen Westerhof
 • Dick Westerhof
 • e.a.