Achtergrond

Hoe is het idee voor de Kingdom Training School  ontstaan?

Het idee is ontstaan uit ontmoetingen tussen Dick en Arleen Westerhof (oprichters van de  Coalitie voor Apostolische Reformatie ) met Lance Wallnau en Johnny Enlow. Beide mannen waren onder de indruk van het werk van Lisette Malmberg op Aruba. Deze voorgangster heeft dezelfde koninkrijksvisie als CAR en is bezig media, bedrijfsleven, onderwijs, kerk, familie, kunst en politiek op het eiland op een positieve manier te beïnvloeden.

Tijdens de zomer van 2013 zijn Dick en Arleen Westerhof naar Aruba gegaan om Lisette te ontmoeten en haar werk daar van dichtbij te zien. Zij hebben daar mensen van heel verschillende achtergronden en opleidingsniveau het koninkrijk van God zien brengen door een verschil te maken in hun eigen omgeving. Deze mensen hebben impact op de levens van anderen om hen heen door te komen met geïnspireerde oplossingen voor de maatschappelijke problemen waarmee het eiland kampt.

De sleutel hiervoor was het Kingdom Leadership Institute dat jaren geleden door Lisette is gestart. Bij nader onderzoek bleek dat al 80% van het curriculum al bekend was. Lisette heeft ons op weg geholpen met de resterende 20%. De Kingdom Training School (KTS) is hiervan het resultaat om dezelfde aanpak ook in Nederland gestalte te geven.

KTS is een initiatief van stichting Coalitie voor Apostolische Reformatie (CAR)

CAR is gericht op het promoten van de Koninkrijksvisie en van de ‘Zeven bergen strategie’ in Nederland. Beiden zijn essentiële elementen in hert mobiliseren van mensen om transformatie te realiseren in de samenleving.