Wat is de KTS?

Deze school is voor iedereen die verandering en doorbraak wil zien komen in hun invloedsfeer. Verlang je ernaar Gods koninkrijk eindelijk te zien doorbreken in de maatschappij zowel in Nederland als in het buitenland?

KTS is opgericht in de wetenschap dat opwekking lang niet altijd tot blijvende verandering in de maatschappij leidt. Hiervoor zijn nieuwe denkwijzen en nieuwe vaardigheden nodig. KTS is niet alleen bedoeld voor mensen die voor een gemeente, evangelisatie of zendingsbediening zijn geroepen, maar juist ook voor de ruim 97% die bezig zijn thuis en in de maatschappij.